Μοιραζόμαστε την ευθύνη

Η GREEN iT σας δικτυώνει με την κοινωνία των πολιτών, φορείς και οργανώσεις.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η ευθύνη του αντικτύπου που έχουν οι επιχειρηματικές πρακτικές ενός οργανισμού στην κοινωνία και τους πολίτες.

Η ΕΚΕ μπορεί να έχει εφαρμογή μέσω των κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή περιβαλοντικών πολιτικών μιας επιχείρησης.

Στη Green iT σχεδιάζουμε και υλοποιούμε οργανωμένα προγράμματα ΕΚΕ με στοχευμένες δράσεις.
 

  • Φέρνουμε σε επαφή την εταιρεία με την κοινωνία των πολιτών
  • Παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για σύνδεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς και εθελοντικές οργανώσεις
  • Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε επικοινωνιακές πολιτικές
  • Eξειδικευόμαστε στην οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Υπηρεσίες

Ανακύκλωση

Χαρτιού

Ανακύκλωση

Πλαστικού – Αλουμινίου

Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα

Γίνε εταιρεία πρότυπο!

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Δόμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ της

Εκπαίδευση

Δόμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ της

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ΕΚΕ 

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr