Ο σωστός σχεδιασμός είναι το παν

η Green iT είναι πάντα δίπλα σας για τη χάραξη μιας ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Green iT σχεδιάζει και αναπτύσει την κατάλληλη περιβαλλοντική πολιτική για την κάθε επιχείρηση με εισήγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων δράσης.

Ενημερώνει τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας για περιβαλλοντικά ζητήματα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

Παρέχει πλήρη και συνεχή τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό.

Υπηρεσίες

Ανακύκλωση

Χαρτιού

Ανακύκλωση

Πλαστικού – Αλουμινίου

Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα

Γίνε εταιρεία πρότυπο!

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Δόμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ της

Εκπαίδευση

Δόμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ της

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ΕΚΕ 

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr