Για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στους γραφειακούς χώρους της εταιρείας σας, προσθέστε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, το πλαστικό και το αλουμίνιο.

Ανακύκλωση Πλαστικού – Αλουμινίου

Η νέα νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθιστά τις επιχειρήσεις υπεύθυνες να αναπτύξουν λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν.

Η GreenIt, με σκοπό να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειριστούν τα υλικά που παράγονται σε γραφειακούς χώρους, εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, που είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος ορθολογικής διαχείρισής τους.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικού και αλουμινίου έρχεται να συμπληρώσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με σκοπό την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης υλικών.

Για την επιτυχία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης υλικών, ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες και πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Πραγματοποιούμε

  • Μελέτη χώρου για βέλτιστο σχεδιασμό
  • Καταγραφή προσωπικού για τη επιλογή σημείων και αριθμού κάδων
  • Εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, από 100% ανακυκλωμένο χαρτί, σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν αισθητική και λειτουργικότητα
  • Τοποθέτηση ενός ειδικού σάκου από λινάτσα στο εσωτερικό κάθε κάδου, ο οποίος αντικαθίσταται μετά από κάθε αποκομιδή στα πλαίσια υγιεινής και ασφάλειας
  • Προγραμματισμένες επισκέψεις για συλλογή των ανακυκλώσιμων
  • Ασφαλή μεταφορά των υλικών
  • Επεξεργασία των υλικών με διαλογή και διοχέτευσή του σε επίσημους φορείς ανακύκλωσης.
Πιστοποίηση Ανακύκλωσης Υλικών

Πιστοποιητικό ανακύκλωσης από τη GreenIt

  • Καταγράφουμε τις ποσοτήτες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών σε μηνιαία βάση
  • Αποτυπώνουμε τα αποτελέσματα σε ενδεικτικούς πίνακες, ώστε να έχετε μια ακριβή εικόνα της εξέλιξης της ανακύκλωσης
  • Παρέχουμε το πιστοποιητικό ανακύκλωσης των υλικών

Υπηρεσίες

Ανακύκλωση

Χαρτιού

Ανακύκλωση

Πλαστικού – Αλουμινίου

Μείωση Αποτυπώματος Άνθρακα

Γίνε εταιρεία πρότυπο!

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Δόμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ της

Εκπαίδευση

Δόμηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ της

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ΕΚΕ 

Διεύθυνση
Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
(+30) 210-8232703 / 210-8832588
e-mail: info@greenit.org.gr